Hide from the sun - překlady textů

10. června 2006 v 18:07 |  Překlady
SHOT - VÝSTŘEL
Dnes večer unikneme
jen Ty a já
nalezneme klid
někde za mořem
mám dost těchto zděšení
tohoto povyku
je to zbytečné říkat, že
zůstanu s tebou
ochráním Tě a já...
postavím se do cesty výstřelu, který bude mířit na Tebe
budu tvým štítem
je to zbytečné říkat, že
půjdu s Tebou životem
ochráním Tě před výstřelem
položím za Tebe svůj život
zastavím to
ochráním Tě před ránou
dnes večer budeme volní
najdu nám domov
dnes večer budeme
konečně sami
mám dost toho pekla
té bolesti
nedovolím mu se Tě dotknout
miluji Tě
je to zbytečné říkat, že
zůstanu s Tebou
ubráním Tě...
mám dost těch šrámů
těch zlomených srdcí
ochráním Tě a...
NIGHT AFTER NIGHT - NOC CO NOC
Seslalo Tě nebe,
abys přinesla odpověď
seslalo Tě nebe,
abys vyléčila tuhle nemoc
na chvíli
nepřekonatelná šance
na chvíli
tento svět v mých rukou
přišla jsi jako anděl
pokaždé, když jsem o to prosil
strážkyně mých snů
sledovala jsi mě, když jsem spal
přišla jsi jako anděl
pokaždé, když jsem vykřikl
znovu a znovu se ztrácím
noc co noc se probouzím
s pláčem, protože se cítím,
jako bych umíral
stále oddělený a nechráněný
stále pronásledovaný, ale nechtěný
na chvíli, věčné hvězdy
na chvíli, jsi zůstala v mém náručí
NO FEAR - NEMĚJ STRACH
Holka, svůj život jsi prožila
jako spící labuť.
Přišel tvůj čas jít hlouběji.
Holka, tvá poslední cesta
Právě začala.
Ale tvůj osud je v rukou zubatý.
Neměj strach - cíl cesty temnota
Neměj strach - cíl cesty temnota
Neměj strach
Holka, kapky deště ještě padají
Ze severních obloh.
Jako otrávené nože, bez slitování.
Holka, naposledy zavři oči.
Bezesné noci. Odtud na věčnost.
Neměj strach - cíl cesty temnota atd.
4. LUCIFER'S ANGELS - LUCIFEROVI ANDĚLÉ
Za těmato očima leží pravda a žal
za těmito nádhernými úsměvy
vidím tragédii
ta dokonalá kůže uvnitř
skrývá tajemství
tichá noc, která tajně podněcuje
tvé hříchy
unikni žáru viny,
pronásledují tě
Luciferův Anděly
nikdy jsi nežil, nikdy nezemřeš
tvůj život byl zapřen
nazývají tě
Luciferovým Andělem
za těmito mraky smíš
schovat své slzy
za tímto světem budeš v bezpečí
od jeho podivných strachů
a ve svých srdcích se budou obávat
tvých požadavků
jejich mysl tě nepřijme
nikdy nepochopí
sám vím, že to dokážeš
pravda nebo kost
vím, že je roztřeseš
přežívat sám
vím, že to vydržíš
5. LAST GENERATION - POSLEDNÍ GENERACE
Zastavili jsme a vystoupili z auta
poslední věc, kterou si vybavuji
divoká záplava světla
a vyprchal celý tenhle život
utekli jsme do polí
neschopní popadnout dech
odpočívej v pokoji, je už po všem
je to konec spasení
vzpomínky na fotkách
poslední generace
viděl jsem to ve snu
zkamenělá rodina
ukazující na mě
oběti tragédie
prach zaplnil jejich duše
srdce se změnila v kameny
mysl se změnila v kameny
6. DEAD PROMISES - NESPLNĚNÉ SLIBY
Svítání zabíjí všechnu tu krásu
smrt noci se vytrácí
měl bych počkat a přivítat dnešní den
nebo bych ho měl následovat
a ukrýt se před sluncem
paprsek světla je jako břitva
planoucí oheň hořící v mých očích
tento den odhaluje strašlivého zrádce
a jeho podivná mysl se
ukrývá před sluncem
nedodržené sliby
čiré malby tohoto světa
odvěká proroctví
pozůstatek krutého světa
ten čas nadešel,
abychom se schovali před sluncem
jako krysa utíkám do temnoty
paprsek noci proniká mou myslí
bojím se pohlédnout zpět
do toho nemilosrdného světa
z prachu a krve
skryji se před sluncem
znám se líp
nebudu tak zatrpklý
ve svém vlastním světě
budu navždy pryč
neustoupím, nikdy
nikdy neselžu
neohlédnu se zpět, nikdy
7. IMMORTAL - NESMRTELNÝ
Podivná znamení, nečestné signály
řítí se k zemi poslední letci
nebe se prohýbá
svět pod ním se začíná rozpadat
život končí
čas nadešel, aby unikl
dolů do komnat
napij se této krve
a staneme se
nesmrtelní, miláčku, tahle láska
přetrhává to poslední pouto
vybrali jsme si ticho,
nenávist, kruté násilí
měli bychom se stydět
měli jsme šanci,
kterou jsme zahodili
a už je pozdě
konec klepe
na dveře
připraven si činit na nás svůj nárok
oddej se mé lásce
obětuj svou duši
tvůj obraz v rámu
mizí jako duch
nikdy neřekneš sbohem
nikdy nejsi sám
nikdy neřekneš dobrou noc
nikdy neřekneš zemři
8. SAIL AWAY - ODPLOUVÁM PRYČ
Tenkrát
jsme měli za co bojovat
měli jsme sen, měli jsme plán
jiskry ve vzduchu
rozšířili jsme spoustu závisti
nemuseli jsme se starat
tenkrát
vzpomínám, jak jsem přísahal,
že má láska je věčná
a že Ty a já, my nikdy nezemřeme
vzpomínám, když jsem přísahal
měli jsme to všechno
odplouvám
je čas jít
deštivé dny jsou pro tebe na památku
zmizím,
noc mě už volá
Ty zůstaneš
já odejdu
tenkrát jsme pálili svíčky
měli jsme místo jménem domov
ten sen, který jsme prožívali
byl víc než božský
každý den byl jako dar
tenkrát v životě...
vzpomínám, jak jsi přísahala,
že tvá láska je věčná
a že Ty a já, my nikdy nezemřeme
vzpomínám, když jsi přísahala
měli jsme to všechno
nikdy bychom neupadli
odplouvám
je čas jít
deštivé dny jsou pro tebe na památku
zmizím,
soumrak mě už volá
Ty zůstaneš
já odejdu
není důvod lhát
není potřeba předstírat
jsme vděčný, že zemřu,
abych mohl znovu žít
nemám strach letět
a dosáhnout konce
9. KEEP YOUR HEART BROKEN - NECHEJ SVÉ SRDCE ZLOMENÉ
Přijímám tvou lásku do svého srdce
s úsvitem budu pryč
cesta nás odděluje
na nějakou dobu budu pryč
slíbila jsi, že zadržíš své slzy,
když tě opustím
slíbila jsi, že budeš následovat vzory,
které Ti dám
řekla jsi, že by ses plazila temnotou
od smíchu
řekla jsi, že by jsi po mně toužila
navěky
má láska se zatemní, jestli mi bude
ukradeno tvé srdce
jen mi slib, že necháš své srdce...
jednoho dne se vrátím, jestli budou
dveře stále otevřené
jen mi slib, že
necháš své srdce zlomené
10. HEART OF MISERY - UTRÁPENÉ SRDCE
Dnes už nechci
cítit nic
vůbec nic, jen chci být sám
jen chci vědět, co
Ty chceš vědět
nechci žít další den
nemá význam bojovat
o vítězství
chci se jen ponořit do utrápeného srdce
jedna láska,
jeden život
mě uzavřeli v srdci plném utrpení
jedna prohra
jeden zápas
mě uzavřeli v srdci plném utrpení
nikdy už nebudu ničím
jsem unaven dávat
nechci se pokoušet
bojím se žít
bojím se zemřít
chci jen vzlétnout
zahodit tohle všechno
nemá smysl bojovat
o tvou přízeň
chci se jen utopit v srdci plném utrpení
11. DON'T LET GO - NEODCHÁZEJ
Zatajím dech, když vstupuji do tvé zahrady
všechno se zdá tak opuštěné
růže vyrostly tak vysoko, jako pohoří
světlušky září v temnotách
ještě neodcházej
někdo lže
každý dojde
konečného znovuzrození
už je to to rok,
co jsme tu byli
kouzlo bylo v uvítání
fantom ticha je poblíž
ještě neodcházej
tvá zahrada umírá
tyto rány se nezahojí
někdo lže
přetni to prokletí prázdnoty
a tisíce let samoty
požehnej této cestě spravedlnosti
a jdi po stopách posvátnosti
jeden z nás lže
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama